Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch 2019 - prolog

foto: Arek Kwiecień / Sigma Pro foto: Arek Kwiecień / Sigma Pro